لطفا اعتراضات خود را نسبت به نمره حداکثر تا یکشنبه مورخ ۲۹/۳/۹۰ از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ اعلام نمایید. لازم به ذکر است که نمرات زیر مربوط به برگه امتحانی می باشد و نمرات نهایی با ارفاق در سایت دانشگاه درج می گردد. ارفاق صورت گرفته بر اساس انضباط کلاسی، حضور و غیاب، نمره میانترم و تمرینات کلاسی می باشد و برای همه دانشجویان یکسان نیست لذا دانشجویان بابت میزان ارفاق یاد شده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.

ملاحظات

نمره از 20

شماره دانشجویی

ردیف

 

11.5

8744381049

1

 

0

870705803

2

 

1.75

8743311005

3

 

3

871017698

4

 

1.5

871017699

5

 

3.75

870705806

6

 

5.75

860985471

7

 

۲

871017707

8

 غایب

 

871017712

9

 

4.25

8644385026

10

 

۴

8744381043

11

 

6.5

860985364

12

 

2.75

8744381080

13

 

1.75

8744381085

14

 

4.75

870705830

15

 غایب

 

8710411008

16

 غایب

 

8744381084

17

 

6.75

8744381053

18

 

9.5

870705846

19

غایب 

 

8744381077

20

 

۴

860985343

21

 

10.۷۵

870705851

22

 

7

871017813

23

خانم بهناز ساکی نژادیان دزفولی

17.۷۵

871017818

24

 

4.5

8743311001

25

 

4.75

871017825

26

 

1.75

871017828

27

 

6.25

860985506

28

 

11.3

871017838

29

 

4.75

871017842

30

 

8.75

870705884

31

 

5

8744381027

32

 

3.5

871017873

33

 

3

860985448

34

 

3

8644381014

35

 

7

870705891

36

غایب 

 

871017875

37

 

4

860985411

38

 

7.75

8744381031

39

 

0

870705899

40

غایب 

 

871017889

41

 

2

8744381074

42

 

5.75

860728595

43

 

5.75

8634001

44

 

13.5

8744381059

45

غایب 

 

860985383

46

 

۴

860985489

47

 

5.5

8744381013

48

 

2

8744381025

49

غایب 

 

8744381039

50

 

4

871017958

51

 

4

8744381060

52

 

9.25

870705948

53

+ نوشته شده در جمعه ۲۷ خرداد۱۳۹۰ساعت 16:48 توسط فرزان ناموری |

لطفا اعتراضات خود را نسبت به نمره حداکثر تا یکشنبه مورخ ۲۹/۳/۹۰ از طریق قسمت نظرات همین وبلاگ اعلام نمایید. لازم به ذکر است که نمرات زیر مربوط به برگه امتحانی می باشد و نمرات نهایی با ارفاق در سایت دانشگاه درج می گردد. ارفاق صورت گرفته بر اساس انضباط کلاسی، حضور و غیاب، نمره میانترم و تمرینات کلاسی می باشد و برای همه دانشجویان یکسان نیست لذا دانشجویان بابت میزان ارفاق یاد شده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.

 

ملاحظات

نمره از 20

شماره دانشجویی

ردیف

 

9.75

8844381009

1

 

10.5

870705913

2

غيبت درجلسه امتحان

--

860985508

3

 

4.5

871017700

4

 

4.5

870705813

5

 

8

871017716

6

 

3.25

871017719

7

 

۳

860728661

8

 

1.5

8644385026

9

 

1.5

870705820

10

 

0.75

8744381043

11

 

6.25

860985364

12

 

۳

871017752

13

 

2.5

860985486

14

 

۳

851137316

15

 

4.5

870705830

16

 

1.75

870705831

17

 

3.5

870705832

18

 

3.75

870705843

19

 

6.5

870705846

20

 

۳

871017785

21

 

5.75

8744381006

22

 

8.25

870705854

23

غيبت درجلسه امتحان

--

860985280

24

 

6.75

8744381023

25

 

5.75

870705866

26

 

1.75

871017825

27

 

4.5

860728565

28

 

2

860985330

29

 

2

8644381080

30

 

4.5

860985506

31

 

6

860985517

32

 

0.5

871017851

33

 

8.5

860985272

34

 

3.75

870705884

35

 

9.75

870705889

36

 

5.5

871017869

37

 

0.25

871017872

38

 

3.25

870705891

39

 

7

870705896

40

 

4.25

871017894

41

 

3.5

8634001

42

 

۳

860985489

43

 

۱

8744381013

44

 

3.75

860728624

45

غيبت درجلسه امتحان

--

871017942

46

 

11.75

870705934

47

 

6.5

870705935

48

 

۳

860985444

49

 

1.5

870705943

50

 

6.5

870705945

51

 

5.25

870705948

52

+ نوشته شده در جمعه ۲۷ خرداد۱۳۹۰ساعت 16:34 توسط فرزان ناموری |

دانشجویان دروس فوق می توانند موارد زیر را از کپی دانشگاه تهیه کنند:

۱- نمونه سوالات ترم قبل طراحی اجرایی ۲ و حل آنها

۲- نمونه سوالات ترم قبل طراحی اجرایی ۱ و حل آنها

۳- ادامه جزوه درس طراحی اجرایی ۱

جهت اطلاعات بیشتر با آقای ولایت زاده هماهنگ کنید.

+ نوشته شده در شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۰ساعت 21:29 توسط فرزان ناموری |

امتحان درس بارگذاري دانشگاه پيام نور اهواز به دو صورت تئوري و عملي برگزار خواهد شد:

قسمت تئوري: ۵ نمره

آزمون كتبي روز جمعه ۱۷/۴/۹۰ ساعت ۱۰ صبح

همراه داشتن ماشين حساب و مبحث ششم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

قسمت عملي : ۱۴ نمره

دفاعيه پروژه ها: ۵ شنبه ۲۳/۴/۹۰ ساعت ۸ صبح

۱۰ نمره پروژه به صورت دستي و ۴ نمره به صورت كامپيوتري (ترجيحاً با نرم افزار ETABS ) خواهد بود. همراه داشتن فایل کامپیوتری الزامی است.

گروه ها حداكثر ۲ نفره مي باشد و دفاعيه همه اعضاي گروه الزامي است. به پروژه هاي بدون دفاعيه نمره اي تعلق نمي گيرد.

حضور و غياب كلاسي : ۱ نمره

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 14:56 توسط فرزان ناموری |

 

ردیف

نام دانشجو

نمره میانترم از 6

1

احمدی

5

2

اریادوست

5.5

3

اشتری لرکی

4

4

باداد

6

5

باقری

6

6

بروایه

4.5

7

تابان

5.5

8

چاروسایی

6

9

حردانی

5.5

10

حیاوی

6

11

حیدری

6

12

خرسانی

5.75

13

خزایی

5.5

14

خمیسی نسب

5.5

15

دوستانی

6

16

دهان پور

5.5

17

رادمان

4.5

18

روشن قیاس

6

19

ریحی زاده

6

20

سلطانی

4.5

21

شالباف

6

22

شریفی

6

23

صالحی پور

6

24

عبیات

4.5

25

غزلاوی

6

26

فخاری

6

27

قوامی حسین پور

4.5

28

قیصری

4

29

کردانی

5.25

30

کردزنگنه

6

31

کعب نژاد

4.5

32

کلهری

6

33

گودرزی

6

34

لطفی نژاد

5.5

35

محمد جعفری

6

36

محمودی

6

37

معلی

5.5

38

ملکی

6

39

ممبنی صالحی

5.5

40

نورالدین موسی

4

41

نورانی

4

42

هاشم نژاد

6

43

هاشمی اصل

6

44

هرمزی نژاد

4.5

45

معربی

6

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 10:24 توسط فرزان ناموری |

 

ردیف

نام دانشجو

نمره میانترم از 6

1

ارزومند

4

2

اسدی

4.25

3

ال معزز

4

4

البوعلی

5.25

5

امیر زاده

4

6

ایوزه

6

7

باقری

5.5

8

برامالکی

5.25

9

بهزادفر

4

10

بهمنی

6

11

پازهر

4

12

جاسم پور

4

13

جمالپور

4

14

حزباوی

5.5

15

خورشیدی

4.25

16

دارمی اصل

4.75

17

رحیمی زیوار

3

18

روزه شوشتری

5

19

زبیدی

4.5

20

سواری

4.5

21

صباغی

6

22

طالقانی اصل

6

23

طاهری

4

24

عبد فرحانی

5.5

25

عیدی زاده

3

26

فریدنیا

6

27

قربانی

4

28

قره سوری

5.5

29

قشونی زاده

4

30

قنوات پور

5

31

کردانی

4

32

مرادی

5.5

33

مرادیان

4

34

الناز میرزایی

5.5

35

مهرداد میرزایی

3

36

ناطق زاده

4.5

37

هاشم نژاد

5.25

38

ید اللهی

4

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 10:8 توسط فرزان ناموری |

 

 

ردیف

نام دانشجو

نمره میانترم از 6

1

امتی

4.5

2

برامالکی

5.5

3

بهمنی

5.25

4

جاسم پور

5

5

حزباوی

5

6

دارمی اصل

5.25

7

دانشور

5

8

ساعدی

6

9

سالم پور

6

10

شریفی فر

4.5

11

قطبی زاده

4.5

12

کنعان

6

13

لویمی عکوب

6

14

محسنی اصیل

5.5

15

منصوری

6

16

ولایت زاده

4

17

هاشم نژاد

4.75

18

هرمزانی

4.5

 

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 9:52 توسط فرزان ناموری |نمره میانترم

 

 (از 6)

نمره امتحان میانترم

 (از 20)

نمره حضور غیاب

 (از 1)

شماره دانشجویی

ردیف

2

0

1

8744381049

1

1.75

0

0.75

8743311005

2

1.75

0

0.75

871017698

3

0.25

غ

0.25

871017707

4

0.75

غ

0.75

8744381043

5

2

0

1

8744381080

6

0.25

غ

 0.25

8744381084

7

2.25

0.5

1

8744381053

8

2

0

1

860985343

9

0.75

غ

0.75

870705851

10

1.75

0

0.75

8744381058

11

2

0

1

871017828

12

2

0

1

871017842

13

2.25

2

0.75

870705884

14

2

0

1

8744381027

15

0.75

غ

0.75

870705891

16

1.75

0

0.75

8744381031

17

0.5

غ

0.5

871017889

18

1.75

0

0.75

860728595

19

2

0

1

8744381059

20

1.5

0

0.5

860985489

21

0.25

غ

0.25

8744381013

22

2

0

1

8744381025

23

2

0.25

1

8744381060

24

0.25

غ

0.25

8844381009

25

2

0

1

870705803

26

2

0.25

1

871017699

27

2

0

1

870705806

28

1.5

0

0.5

860985471

29

2

0

1

871017712

30

0.25

غ

0.25

8644385026

31

3.5

6.75

0.75

860985364

32

2

0

1

8744381085

33

2

0.25

1

870705830

34

1.75

0

0.75

8710411008

35

3

3

1

870705846

36

2

0

1

8744381077

37

1

غ

1

871017813

38

2

0.5

1

8743311001

39

1.5

0

0.5

871017825

40

2

0

1

860985506

41

2.5

1.5

1

871017838

42

2.25

1

1

871017873

43

1.75

0

0.75

860985448

44

0.5

غ

0.5

8644381014

45

0

غ

0

871017875

46

2

0

1

860985411

47

2

0

1

870705899

48

0.25

غ

0.25

8744381074

49

1.75

0

0.75

8634001

50

0.75

غ

0.75

860985383

51

2

0

1

8744381039

52

2

0

1

871017958

53

2.75

2.25

1

870705948

54

+ نوشته شده در پنجشنبه ۵ خرداد۱۳۹۰ساعت 14:39 توسط فرزان ناموری |